Bugun...

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI


 

Gürkan CİNBEK

Birlik Saymanı

 

PERSONEL


Göynücek Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığımızda Birlik saymanı olarak İlçe SYDV personelinde görevlendirilen bir personel görev yapmaktadır.

 

KURULUŞ AMACI

 

İlçemize bağlı 38 köy ’de köy ortak kullanıma ait binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, köylerimiz sınırları içinde; yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ve sorunları bütçe imkanları ve önceliklerini de dikkate alarak, birlik tüzüğümüzde verilen görev ve sorumluluklar dahilinde yerine getirmek.

 

VİZYON

 

Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın,  yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin gelişmesi için;

İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güler yüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır.

 

MİSYON

 

Göynücek ilçemizdeki köylerde; gençlik ve spor, sağlık, köylerin çevre düzeni plânı, kültür, sanat turizm, Köylerde bulunan köy ortak kullanıma ait binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri, köylerimiz sınırları içinde; yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yerine getirmektir.

 

Kısaca: hesap verilebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkanları ve önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.