Gökhan TOFAR
                                     İlçe Gençlik ve Spor Müdürü
 
 
Kurum Müdürü
Gökhan TOFAR
Personel Durumu
 
Müdür Yardımcısı
-
 
Şef
-
 
VHKİ
-
 
Hizmetli
-
 
Antrenör
1
Kuruluş Amacı
3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde ilçe düzeyinde verilen görevler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilen görevleri yürütmektir.
Misyonu
Misyonumuz; Sporu ileri seviyelere taşıyacak projeler geliştirmek, okul dışındaki gençliğin spor alanlarına yönelmesini sağlamak, Yetenekli ve başarılı sporcuları tespit etmek, Teşkilat Kanunu ve Genel Müdürlük politikaları çerçevesinde temsil görevi yapmak, Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak ve Kanun, K.H.K, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Yazılı Talimatlar ile verilen diğer görevleri yapmak.
Vizyonu
Vizyonumuz; Güçlü ve çağdaş bir Türkiye için Sporu ileri seviyelere taşıyacak projeler geliştirmek, gençliğin spor alanlarına yönelmesini sağlamak, sporu her kesime sevdirmek ve iyi sporcular yetiştirmek.
Araç Durumu (Araç türü ve sayısı) (Plaka yazılmasın)
Müdürlüğümüze tahsisli araç bulunmamaktadır.
Bina Durumu (Kurum Mülkiyeti, Tahsisi: Kira vs.)
Kurum Mülkiyeti
Açık Adresi
Delibayır Dere Yolu Mah. No:1 Göynücek / AMASYA
Telefon
0358 6152818
Fax
0358 6152818
 
Müdürlüğümüz Personelleri
 
 
 
Antrenör
 
Talip BULUT          Güreş Antrenörü