İLÇE KADASTRO BİRİMİ


 

 

Kurum Adı:

Kadastro Birimi

Kurum Sorumlusu:

M.Erdal UYAN

Kadastro Teknisyeni:

Muhterem COŞKUN

 

Kuruluş Amacı:

Mülkiyeti, Devlet güvencesine almak.

Misyonu:

Misyonumuz taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etmek güncellemek ve hizmete sunmak.

Vizyonu:

Taşınmazlara yönelik politikaları belirleyen ve yöneten lider kurum olmak.

Araç Durumu:

Var

Bina Durumu:

Tahsisli

Web Sitesi:

Yok

E Mail:

Yok

Telefon:

0358 615 21 01


 
 

İlçe Kadastro Birimi Personeli

 

 

Harita - Kadastro Hizmetleri


21 Haziran 1987 tarih ve 3402 sayılı Kanuna göre kadastronun amacı, Türk Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak taşınmaz malların mülkiyet haklarını tesis etmek ve kadastro haritalarını yapmaktır.
 
Bu çalışmalar sonucunda parsellerin geometrik konumları ve hukuksal durumları belirlenmekte ve Devletin sorumluluğu altında modern tapu sicili oluşturulmaktadır.
Bu tanımlama çerçevesinde;

  • Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesi,
  • Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması,
  • Yaşatma, güncel tutma, Yenileme,
  • Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi,
  • Taleplerin karşılanması,
  • Kadastronun kapsamındaki hizmetler arasında bulunmaktadır.
  • Ulusal Temel Jeodezin Ağlar ve Jeodezi Çalışmaları

Ülkemizde, nirengiye dayalı modern harita yapımına 1895 yılında başlanmıştır.
 
1942 yılında yapımına başlanılan ülke temel yatay kontrol ağının 1953 yılında tesis ve ölçüleri tamamlanmış, 1954 yılında uluslararası elipsoidi (Hayford elipsoidi) üzerine, Lambert konik konfor projeksiyon sisteminde bilinmeyenler arasında koşul denklemleri bulunan dolaylı ölçüler yöntemine göre, Meşedağ noktası başlangıç alınarak dengelenmiştir. Bu ağda 786 adet birinci derece, 98 adet laplace noktası ile 40 adet baz mevcuttur. Dengeleme sonunda TD–54 dutumu oluşturulmuştur. 27 poligon zincirinden oluşan temel yatay kontrol ağı, ülkenin batısında bulunan 8 nokta kullanılarak iki boyutta Avrupa datumuna (ED–50) dönüştürülmüştür. 1.2.3 ve 4 üncü derece olarak sınıflandırılan temel ağ'da sonraları sıklaştırma çalışmaları yapılmış, bugüne kadar yaklaşık 205 000 adedi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 45 000 adedi de Harita Genel Komutanlığı tarafından olmak üzere toplam 250 000 adet nokta üretilmiştir.


Ülke temel düşey ağı olarak da, Antalya deniz yüzeyinden başlayarak 162 adet birinci derece güzergah arasında 20 263 km., 88 adet ikinci derece güzergah arasında da 8 386 km geometrik nivelman yapılmıştır. 12 000 km. birinci derece, 3 000 km. ikinci derece nivelman güzergâhlarında granite gözlemleri yapılmıştır. Düşey dutumu belirleyebilmek amacıyla Antalya, Samsun, Menteşe mareograf istasyonlarında GPS ölçüleri yapılmıştır.


Ülke yüzeyinde 3-5 km. Aralıklarla 70 000 adet granite noktası tesis edilmiş olup, granite ağının dengelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Jeoidi desimetre hassasiyetinde belirlenmiştir.